ثبت محصول

لطفا فرم زیر را پر کنید

بابت ثبت این محصول سپاسگذاریم

*گزینه های ستاره دار الزامی هستند

فیلدهای مورد نیاز

دوربین دوچشمی / Rifle Scopes

می توان آن را بر روی پیچ مرکز یا پشت دوربین دو چشمی و تحت برج در دوربین تفنگ پیدا کرد.

اطلاعات شخصی

 

اطلاعات عمومی