مطالب مطبوعاتی

Oct 27, 2015

با یک اشتاینر جدید روبرو شوید.

Aug 31, 2015

اشتاینر ها Optik معرفی خواهد شد یک سری دامنه تفنگ جدید است که با کیفیت بسیار بالا در یک قیمت مقرون به صرفه. سری مدل رنجر شامل 1-4x24، 2-8x42، 3-12x56 و 4-16x56 دامنه تفنگ.

Aug 31, 2015

اشتاینر Miniscope جدید ارائه می دهد وضوح باور نکردنی و تصاویر روشن در یک طراحی جدید جیبی. با استفاده از این چشمی 8x22mm، بدون توجه به جایی که شما بروید، هیچ دلیلی به دست هر عمل و یا ماجراجویی وجود دارد.