دوربین های دوچشمی محیطی یا فضای باز.

شما یکبار هم که شده ازین راه عبور خواهید کرد. مطمئن شوید که همه چیز را به وضوح خواهید دید. تمامی رنگها و وضوح بالا همراه با جزئیات نفس گیر و عمیق طوریکه حس ماجراجویی شما را پاسخ دهد. در هر پیاده روی و تفریح می توانید از دوربینهای دوچشمی محیطی اشتاینر لذت ببرید..