Nighthunter Xtreme - تنها بازی مورد علاقه وقتی تمام بازی ها را پشت سر گذاشته باشید.

یک محصول به صورت نهایت مهندسی ساز و اعلاء ، ساخته شده برای شکارچیانی که به دنبال بازی های کوچک و بزرگ یا حتی خطرناک هستند.

Ranger Riflescopes - عریض، شفاف، کوتاه.

تطبیق پذیری جمع و جور و قابل نصب برای تقریباً هر تفنگی به علاوه بهترین عملکرد نوری در هر محیطی.